BEL ONS GRATIS NR
0800 99 203

BEVEILIGINGSGARANTIE

  • Depannage 24/24u in heel België aan de laagste prijs
  • Electriciens, schrijnwerkers en slotenmakers
  • Brand- en inbraakbeveiliging onder 1 dak
  • Transparante prijzen door web-shop euro-web.be
  • 1 fysieke winkel in Mechelen - Adegemstraat 45 
Contacteer ons >>
 

Brandblusser

Plaatsing van de brandblusapparaten

Algemeen dienen brandblusapparaten duidelijk zichtbaar opgesteld te worden voor personen die ze moeten gebruiken. De meest geschikte plaatsen zijn uitgangen, doorgangen naar de (nood)uitgangen, trappenzalen, lobbies en bordessen. Brandblusapparaten mogen niet geplaatst worden naast risico's die het gebruik kunnen verhinderen.

Brandblusapparaten mogen in opbergkasten geplaatst worden, die ofwel een transparante deur hebben, of voorzien zijn van het pictogram voor blustoestellen conform aan de wetgeving. De kasten mogen niet vergrendeld zijn,  tenzij in situaties waar er gevaar is voor oneigenlijk gebruik en voor zover men beschikt over  een noodtoegang tot het brandblusapparaat. In die kasten mogen zich ook andere voorzieningen voor de brandbeveiliging van het gebouw bevinden, zoals meldknoppen, muurhaspels en brandkranen.

En wat met draagbare brandblusapparaten? 

Draagbare brandblusapparaten dienen bevestigd te worden aan hun steunen of houders. Wanneer het brandblusapparaat gevaar loopt om losgewrikt te worden door een impact, trillingen, schokken of andere bewegingen zal het  bevestigd worden met een door de leverancier goedgekeurde beugel, of op een andere manier beschermd.

Mobiele brandblusapparaten bevinden zich op een afgebakende en voor hen bestemde plaats.

 

Brandblusapparaten: waar op letten bij installatie? 

Brandblusapparaten worden zo geplaatst dat de gebruiksinstructies en de vermelding van het blusvermogen zich zichtbaar op de voorkant bevinden. Blustoestellen die buiten een gebouw opgesteld worden, dienen tegen de weersomstandigheden beschut met aangepaste middelen. Blustoestellen met water moeten tegen vorst beschermd zijn. Blustoestellen in een corrosieve omgeving moeten hiertegen beschermd zijn.

De plaats van de brandblusapparaten dient met pictogrammen conform aan de wetgeving aangeduid te worden. De pictogrammen worden zo aangebracht dat ze zichtbaar zijn voor de gebruiker vanaf de toegangsrichting van het lokaal. Blustoestellen dienen zo geplaatst te worden dat de handgreep zich tussen 0.80 m en 1.5 m boven de vloer bevindt.

Instandhouding en periodiek onderhoud van brandblusapparaten

Groep EuroLock bezorgt aan de exploitant van een gebouw en/of installatie, of aan zijn afgevaardigde, de handleiding waarin de noodzakelijke voorschriften, aanbevelingen en waarschuwingen staan voor het correct gebruik van de brandblusapparaten.

De exploitant of zijn afgevaardigde stelt een persoon aan die zorg draagt voor de instandhouding van de blustoestellen. De exploitant of zijn afgevaardigde stelt een bevoegd bedrijf aan dat zorg draagt voor het periodiek onderhoud van de brandblusapparaten conform de norm NBN S21-050.

Alle opschriften zoals markeringen op het brandblusapparaat, gebruiksaanwijzingen, merk, keuringsbewijzen, technische voorschriften, enz. mogen onder geen enkel beding verwijderd, overkleefd of gewijzigd worden, zelfs niet gedeeltelijk.

Na een brand, dienen gebruikte blustoestellen onmiddellijk hervuld of vervangen te worden door toestellen met minstens hetzelfde blusvermogen, van zodra de plaats van de brand door de overheid is vrijgegeven.

Bij elke situatiewijziging die een impact heeft op de brandbeveiliging zal de exploitant of zijn afgevaardigde het bevoegd bedrijf hiervan op de hoogte te brengen.

 

                                    brandblusapparaten

 

Totaalbeveiliging: onze meerwaarde

Je kan ook bij onze globale websites nml. www.euro-web.be (voor de directe prijzen incl. of excl. standaard werken) ofwel kan je terecht bij onze informatieve site www.uwbeveiligingsadviseur.be

Bij onze niche sites kan je dan terug terecht voor extra info over sommige producten. 

Al deze websites hebben over gans België een eigen netwerk van vakmensen die jarenlange ervaringen hebben.